ACCELERATE


YOUR BUSINESS

Проектът ACCELERATOR включва 14 партньори от 11 държави от поречието на река Дунав в рамките на програмата INTERREG Danube Transnational. Българският партньор в този проект е Технологичен Център София.

Целта на проекта е да представи ситуацията в отделните страни: с какви средства и инструменти ще се финансират дейности за подпомагане на стартиращи фирми, респективно – финансирането на самите стартиращи фирми; какви държавни програми съществуват и как може да бъде постигнато едно по-нататъшно подобряване на ситуацията. В рамките на проекта в страните-участнички ще се проведат пилотни проекти.

Технологичният Център София ще стартира подобен пилотен проект на 28 февруари с официално откриване в Търговско-Промишлена Палата – Враца.

От този ден всеки (екип или отделен предприемач), който желае, може да запише за участие стартираща фирма, която е създадена в последните 3 години. Крайният срок на записване е 10 април 2018.

С включването в проекта участниците се ангажират да разработят свои бизнес-идеи. За целта пилотният проект „ACCELERATOR Северозападна България” ще осигури различни форми на подкрепа и ще има на разположение експерти от различни отрасли.

Напълно съзнателно беше избран районът на Северозападна България с областите Враца, Монтана, Видин, Ловеч и Плевен. Точно в тези райони предприемачите, за разлика от по-големите градове като София, Пловдив и Варна, остават встрани от съществуващите там възможности за развитие на стартиращи фирми, включително и от достъп до финансиране.

Кой може да участва?

Участие в проекта „ACCELERATOR Северозападна България” могат да вземат предприемачи, които се намират във фаза на планиране или са на пазара не повече от 3 години. Техният бизнес трябва да спада към един от четирите приоритетни сектори, които се ползват с изключителната подкрепа на българското правителство чрез Стратегията за иновации за интелигентна специализация на Република България 2014 -2020 (IS3), а именно:

  • „Мехатроника и чисти технологии”,
  • „Информатика и ИКТ (Информационни и комуникационни технологии)”,
  • „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”
  • „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Втора селекция на участници ще се проведе в периода от 27 август до 29 ноември 2018.

Каква е процедурата?

Стартът на първата селекция за участие е на 28 февруари 2018 в рамките на официалното откриване в Индустриалната Стопанска Камара - Враца.

Документи за кандидатстване ще намерите ТУК.

За да участвате в програмата трябва да имате регистриран профил на нашият сайт и да сте влезли с него в сайта за да КАНДИДАТСТВАТЕ.

В периода от 16 април до 12 юни 2018 участващите екипи или фирми ще разработват своите идеи, ползвайки експертите и инструментите на проекта „ACCELERATOR Северозападна България”.

Програмата може да намерите ТУК.

Какви са разходите?

Участниците ползват всички услуги на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България” напълно безплатно.

Разходите за път, нощувка и храна се поемат от самите участници в проекта.

Кой ръководи програмата ACCELERATOR?

Мениджърският екип на „ACCELERATOR Северозападна България” се състои от следните фирми:

  • Технологичен Център София ЕООД под ръководството на маг. Юрген Ейзеле,
  • Виртех ООД под ръководството на професор Румен Николов

Кой ще помага? Кои са менторите?

Това са експерти от сферата на икономиката и науката, хора с дълъг професионален опит в разработването и реализирането на бизнес-идеи. Между тях има експерти от чужбина, които ще помагат в популяризирането на бизнес-идеите в международен план.