ACCELERATE


YOUR BUSINESS

Events


Announce that the call for proposals


Dear Entrepreneurs,

I am happy to announce that the call for proposals for the pilot run of the ACCELERATOR project ( https://start-nwb.eu/) has been successfully completed.

We organize the first workshop for the selected startups on April 23rd, Monday, 14:00 - 18:30, Shipchenski Prohod №69А,hall 211 (second floor, premises of UniBIT2),

see: http://www.bgmaps.com/link/965B78CB125A936E21AA75F34B9941CF

Agenda

14:00 - 14:30 Juergen Eisele, Roumen Nikolov. Presentation of the ACCELERATOR Project
14:30 - 15:30 Milena Koleva & team Innovation and Entrepreneurship
15:30 - 16:00 Break, contacts
16:00 - 17:30 Pitches of the startups (up to 10 min)
17:30 - 18:30 Next steps, discussion

We are looking forward to meeting you on April 23rd.

Best regards, Roumen Nikolov
on behalf of the ACCELERATOR team

Старт на пилотен проект


   На 28.02.2018 в 10.30ч в Търговско – Промишлена Палата Враца стартира пилотният проект „ACCELERATOR Северозападна България“. Проектът, изпълняван от Технологичен Център София съвместно с фирма Виртех ООД, е част от програмата Danube Transnational, финансирана с пари от ЕС. Целта на програмата е да проучи и да се опита да подобри условията за новооткрити стартиращи фирми в 11 страни-участнички от поречието на река Дунав. 

   В рамките на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“, продължаващ до 29.11.2018, новооткритите фирми могат да получат практическа подкрепа при разработването на своя бизнес модел с помощта на експерти от икономиката и науката, както и да получат информация за подходящите възможности за финансиране. Заинтересованите стартиращи фирми от браншове като мехатроника, информационни и комуникационни технологии, биотехнология, креативна индустрия и др. могат да кандидатстват за участие до 10.04.2018.

   За да се постигне инкономически подем в Северозападна България в областните центрове Враца, Монтана, Видин, Лом, Плевен и Ловеч, трябва да се стимулира наличния иновативен и креативен потенциал в подобен мащаб, както това вече е факт в големи градове като София, Пловдив и Варна, защото една работеща инфраструктура от малки и средни предприятия е необходимата предпоставка за установяването на големи индустриални фирми в региона. Тази водеща идея на пилотния проект „ACCELERATOR Северозападна България“ ще бъде представена на 28.02.2018 в 10.30ч в Търговско-Промишлена Палата Враца от ръководителите на проекта Юрген Ейзеле (фирма Технологичен Център София ЕООД) и проф. Румен Николов (фирма Виртех ООД).

   Представители на медиите са добре дошли и в предвидената пресконференция от 10.00ч могат да задават своите журналистически въпроси към организаторите на пилотния проект.  След това може да се присъедините към официалното откриване на събитието. 

За допълнителна информация сме по всяко време на разположение.

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)